Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada una moció del Grup MÉS per evitar noves instal·lacions o ampliacions de ports esportius

26 de febrero de 2013

Es proposava instar el Govern a desestimar l'ampliació del Club Nàutic de S'Arenal.

El Ple del Parlament ha rebutjat durant la sessió celebrada avui matí, per 35 vots en contra (Popular i Antoni Pastor) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font), una moció presentada pel Grup Parlamentari MÉS relativa als ports esportius de les Illes Balears.

La moció, que ha estat defensada per Antoni Alorda (MÉS), ha proposat arribar a l'acord següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adoptar els acords escaients per evitar la instal·lació de nous ports esportius o l'ampliació substancials dels existents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a desestimar l'ampliació del Club Nàutic de S'Arenal, per desproporcionat i perquè perjudicaria l'arenal i, per tant, el medi ambient, el turisme i tota l'activitat econòmica de la Platja de Palma.

En torn de fixació de posicions en relació amb la iniciativa, han intervingut els parlamentaris Joan Boned (Socialista), qui ho ha fet a favor, i María Virtudes Marí (Popular), qui ho ha fet en contra.

Més informació ...
Documents