Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la Proposició de llei relativa a funció pública i administracions locals

26 de febrero de 2013

El Ple del Parlament no ha pres en consideració una iniciativa legislativa socialista relativa a regular la funció pública de la comunitat autònoma i de les administracions locals de les Illes Balears i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació amb l’abast que en cada cas s’hi estableix.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració per 34 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits), la iniciativa legislativa del Grup Parlamentari Socialista relativa a regular la funció pública de la comunitat autònoma i de les administracions locals de les Illes Balears i determinar el règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació amb l’abast que en cada cas s’hi estableix.

La defensa de la proposició de llei l’ha exercida la diputada socialista Pilar Costa.

En torn a favor, s'hi ha manifestat Nel Martí (MÉS), mentre que, en contra, s'hi ha expressat el diputat popular Fernando Rubio.

Més informació ...