Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es pren en consideració la Proposició de llei de modificació de la Llei balear de caça i pesca fluvial

12 de marzo de 2013

La iniciativa legislativa l’exerceix el Consell de Mallorca i continuarà la seva tramitació parlamentària en ponència i en comissió on els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes, sense que en siguin admissibles esmenes de totalitat de devolució.

El Ple del Parlament ha pres en consideració per 35 vots a favor (Popular i Antoni Pastor) i 22 abstencions (MÉS, Socialista i Margalida Font), la Proposició de llei, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

La defensa de la proposició de llei l’ha exercida Catalina Soler, consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.

En torn a favor, s’hi ha manifestat María Asunción Pons (Popular), mentre que els parlamentaris Cosme Bonet (Socialista) i Antoni Alorda (MÉS), hi han expressat la seva abstenció.

Els aspectes més rellevants que preveu la iniciativa legislativa és la regulació de les proves i la certificació d’aptitud per a la pràctica cinegètica, així com d'elements obligatoris per a l'obtenció de la llicència de caça i les causes d'exempció de les proves; la certificació llicència de caça que serà vàlida per a tot el territori balear; l'augment de les sancions econòmiques per infraccions; i el fet que els refugis de fauna també podran obtenir la bonificació del 75% de la taxa que fins ara només es preveia per als vedats.

La proposició de llei, que continuarà la seva tramitació al Parlament després de la seva presa en consideració, també augmenta les superfícies mínimes per construir vedats, mentre que es mantenen les establertes pels refugis de fauna. A més, pretén recollir la possibilitat que, en les modalitats de caça sense armes de foc, els caçadors puguin anar acompanyats de menors de 14 anys, i la prohibició de disparar dins parcel·les d’hort i arbres fruiters en producció agrícola.

Més informació ...