Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de l'Estat a prioritzar la lluita contra l'atur i a habilitar recursos econòmics per concertar un pla d'ocupació

14 de mayo de 2013

El Ple també ha aprovat per unanimitat manifestar "la seva preocupació pels treballadors aturats que no reben cap prestació a la nostra comunitat i que seran objectiu del pla d'ocupació" i instar el Govern balear a concertar i proveir amb urgència determinades mesures de xoc contra l'atur dels joves a les nostres illes. S'ha aprovat una esmena del Grup MÉS que insta el Govern de l’Estat i el Govern autonòmic a potenciar la tasca de la Inspecció de Treball i Seguritat Social i a desenvolupar un pla contra l'economia submergida i l’explotació laboral.

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat part del contingut dels set punts d'una moció del Grup Parlametari Socialista relativa a polítiques de seguretat social i ocupació.

Tots els grups parlamentaris han votat a favor d'instar el Govern de l’Estat que "d’acord amb la dura realitat d’avui de l’atur i les noves previsions d’atur per a 2013 i anys venidors, prioritzi la lluita contra l’atur i habiliti els recursos econòmics necessaris per concertar un pla d’ocupació amb mesures d’urgència, i consideri l'increment dels recursos econòmics lligats a les polítiques actives d’ocupació i al programa extraordinari de manteniment de l’ocupació" (punt núm. 1). També la cambra s'ha manifestat unànime a favor de manifestar "la seva preocupació pels treballadors aturats que no reben cap prestació a la nostra comunitat i seran objectiu del pla d'ocupació" (punt núm. 2 transaccionat) i d'instar el Govern balear a habilitar ja en el 2013, a la nostra comunitat el Pla de Garantia Juvenil per als menors de 25 anys, acció de suport als joves que garanteix l’acció dels serveis públics d’ocupació als 4 mesos de permanència a l’atur, de formació i/o de contractació i elaborar uns programes de  suport als titulats universitaris a aconseguir la primera experiència  professional i d’assistència tècnica per a nous empresaris joves i emprenedors socials (punts núm. 7.1, 7.3 i 7.4).

La resta dels punts de la moció socialista, que ha estat defensada per la diputada Joana Barceló, han estat rebutjats; també ho han estat les esmenes d'addició formulades a la iniciativa per David Abril, del Grup Parlamentari MÉS, a excepció de la que insta el Govern de l’Estat i el Govern autonòmic a potenciar la tasca de la Inspecció de Treball i Seguritat Social i desenvolupar un pla contra la economia submergida i l’explotació laboral (RGE 4997/2013).

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut el parlamentari Antoni Camps.

Més informació ...