Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja la PNL socialista relativa a assistència sanitària universal

14 de mayo de 2013

El Reial Decret Llei 16/2012 i la mort, a finals del passat mes d'abril, de l'immigrant d'origen senegalès Alpha Pam per tuberculosi han centrat el debat de la iniciativa. 

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per 30 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font),  una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a l’assistència sanitària universal. No s’han acceptat cap de les esmenes presentades.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Vicenç Thomàs, ha proposat arribar a l’acord dels quatre punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a assegurar que, de conformitat amb el principi d’universalitat de les prestacions sanitàries, les reformes adoptades no limitin l’accés de les persones que resideixen a Espanya als serveis de salut, qualsevol sigui la seva situació legal, d’acord amb les recomanacions del Comitè sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar recurs davant el Tribunal Constitucional front el Reial Decret Llei 16/2012, per vulneració de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 2007.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a avaluar l’impacte dels retalls del Reial Decret Llei 16/2012, en relació amb l’accés de les persones i els col·lectius desfavorits i marginats dels serveis de salut, en un  termini de 6 mesos, d’acord amb l’article 35 de la Llei general de salut pública.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a informar-lo dels resultats de l'esmentada avaluació d'impacte en salut, amb l’objectiu de la millora de les actuacions.

Esmenes d’addició presentades pel Grup MÉS

El Grup Parlamentari MÉS ha presentat quatre esmenes d’addició a la iniciativa original, defensades per la diputada Fina Santiago, que han estat totes acceptades pel Grup Socialista.

1.- El Parlament lamenta profundament la mort del Sr. Alpha Pam, mort a casa seva de tuberculosis. Així mateix manifesta la seva indignació per aquest fet i insta la Conselleria de Salut que modifiqui el que sigui precís perquè això no torni a succeir a la nostra comunitat.

2.- El Parlament reconeix que la millor garantia sanitària possible és que tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes rebin el mateix tractament sanitari, a l’atenció primària, a l’hospitalària i a l’especialitzada, per això s'insta el Govern que elabori, en el termini màxim d’un mes, un decret llei perquè totes les persones censades als municipis de la nostra illa puguin accedir a una targeta sanitària, donant així compliment a l’article 25 de l’Estatut de les Illes Balears.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a restablir el servei de mediadors culturals al Servei de Salut de les Illes Balears, als centres de salut i als hospitals públics.

4.- El Parlament de les Illes Balears demana al president de les Illes Balears que cessi l’actual conseller de Salut:

  • Per la gravetat del fets succeïts que varen concloure amb el decés del Sr. Pam.
  • Perquè per iniciativa pròpia el conseller de Salut no ha donat explicacions públiques de tot el succeït.
  • Perquè per iniciativa pròpia el conseller no ha fet declaracions públiques per donar garanties d’un adequat control sanitari de les malalties infectocontagioses.

Finalment, i en torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Maria José Bauzá, qui s’ha manifestat en contra de la proposició no de llei presentada.

Més informació ...