Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de modificació de la disposició addicional novena de la Llei de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

21 de mayo de 2013

Amb l’aprovació d’aquesta llei, que ha estat promoguda pel Consell Insular de Menorca, la institució insular té més temps per poder acabar la Norma Territorial Transitòria.

El Ple del Parlament ha aprovat per 33 vots a favor (Popular i Antoni Pastor) i 24 vots en contra (Socialista, MÉS i Margalida Font), la proposició de llei presentada pel Consell Insular de Menorca, relativa a la de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, que atorga més temps a la institució insular per poder acabar la Norma Territorial Transitòria. El termini d'un any que s'atorgava per acabar i aprovar inicialment l'esmentada norma territorial que havia de redactar el Consell de Menorca es considerava insuficient.

La iniciativa legislativa fou defensada en plenari pel conseller d’Ordenació del Territori Cristóbal Huguet, el passat 23 d’abril, quan fou presa en consideració per la cambra. Avui el Ple ha debatut i votat majoritàriament a favor del dictamen elaborat per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial i en contra de les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris a l'oposició.

Debat de les esmenes

Pel Grup Parlamentari MÉS ha intervingut Nel Martí i pel Grup Parlamentari Socialista ho ha fet Damià Borràs. En torn en contra de les esmenes han intervingut, per part del Grup Parlamentari Popular, els parlamentaris Antoni Camps i Santiago Tadeo. Cap de les esmenes mantingudes no ha estat aprovada.