Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple modifica la Llei de mesures urbanístiques per a l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal

21 de mayo de 2013

Introdueix un procediment que possibilita modificar elements menors que en facilitaran l'execució sempre dins el marc dels paràmetres bàsics i els usos que va fixar la Llei 5/2012, de 23 de maig. 

El Ple del Parlament ha aprovat per 33 vots a favor (Popular i Antoni Pastor) i 23 vots en contra (MÉS, Socialista i Margalida Font) la Llei 3228/13, per la qual es modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal.

L'exposició i la defensa del projecte de llei l'ha exercida el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Gabriel Company.

En torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris, han intervingut Jaume Carbonero (Socialista) i Antoni Alorda (MÉS), els quals s'han manifestat en contra de la iniciativa; mentre que Lourdes Bosch (Popular) s'hi ha expressat a favor.

Contingut de la llei

El maig de 2012 el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal. Aquesta llei establia l’ordenació urbanística d’aquest centre esportiu, que el Govern havia declarat d’interès autonòmic el 25 de març de 2011.

Aquesta llei, amb la finalitat de permetre una execució immediata del projecte, va fer una ordenació molt detallada de la instal·lació esportiva. Ara, aquest excés de concreció s'ha considerat que pot ser un obstacle perquè no permet modificar aspectes determinats quan hi ha raons tècniques o circumstàncies sobrevingudes que ho aconsellen.

Així, s'ha justificat introduir un procediment àgil que possibiliti modificar elements menors que en facilitin l'execució sempre dins el marc dels paràmetres bàsics i els usos que va fixar la Llei 5/2012, de 23 de maig. 

El procediment que es pretén introduir mitjançant l'aprovació d'una nova disposició addicional d'aquesta llei, ha de ser tramitat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i el Consell de Govern és el competent per aprovar les modificacions que proposin els promotors garantint el dret de partifipació mitjançant un tràmit d'informació pública, així com la participació de l'Ajuntament de Manacor, mitjançant l'emissió d'un informe preceptiu.

El centre en qüestió està dissenyat per acollir joves de 8 a 17 anys de qualsevol part del món que vulguin perfeccionar els coneixements en la pràctica del tennis. Disposarà d’una àrea educativa, una àrea esportiva i una zona residencial.