Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja la creació d'una comissió d'investigació per la mort d'Alpha Pam

28 de mayo de 2013


 

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per 32 vots en contra (Popular) i  23 vots a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits), la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a crear una comissió no permanent d'investigació per la mort del ciutadà senegalès Alpha Pam. També s'ha rebutjat una esmena in voce del Grup Parlamentari MÉS, que havia estat acceptada pel grup proposant i incorporada a la iniciativa.

La motivació del procediment d'urgència al·legat pel diputat socialista Vicenç Thomàs, qui ha defensat la proposició davant la cambra, ha estat "l'alarma social creada per la mort en circumstàncies evitables, injustes i impròpies del segle XXI del ciutadà senegalès Sr. Alpha Pam". Per això, "ha proposat la creació d'una comissió no permanent d'investigació per analitzar les circumstàncies que han provocat la mort del Sr. Alpha Pam, així com el funcionament actual del nostre sistema de salut i l'impacte de les mesures introduïdes del Reial Decret 16/2012, amb la finalitat de determinar les mesures necessàries per evitar rics a la població de la comunitat autònoma de les Illes Balears".

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Fina Santiago, qui ha donat suport a la iniciativa socialista i ha presentat una esmena in voce amb la següent redacció:

"El Parlament lamenta profundament la mort del Sr. Alpha Pam, mort a casa seva de turberculosi. Així mateix manifesta la seva indignació per aquest fet i i insta la Conselleria de Salut que modifiqui el que sigui precís perquè això no torni succeir a la nostra comunitat".

Pel Grup Parlamentari Popular ha intervingut la parlamentària María José Bauzá, qui s'ha manifestat en contra de la iniciativa, i també hi ha proposat una altra esmena in voce  amb la redacció següent: "El Parlament lamenta profundament la mort d'Alpha Pam".

El Grup Socialista ha acceptat l'esmena del Grup MÉS, però no la del Grup Popular.

 

 

Més informació ...