Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració institucional per commemorar l'Any Juníper Serra

16 de junio de 2013

Es commemora el tercer centenari del naixement de fra Juníper Serra i es promouen l’agermanament i els vincles culturals entre les Illes Balears i Califòrnia, entre d'altres acords.

El 24 de novembre de 2013 es commemora el tercer centenari del naixement a Petra, Mallorca, del beat fra Juníper Serra (1713-1784), missioner franciscà que va dur a terme una intensa tasca d'evangelització en els primers assentaments que van donar lloc a l’actual estat de Califòrnia. Així, a la seva mort, a la Missió de San Carlos Borromeo (Monterrey, Califòrnia) van quedar establertes nou missions que amb el temps es convertirien en ciutats tan importants com Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, etc.


De la importància que es dóna en els EUA a la seva contribució n'és bona mostra el fet que es tracti de l'únic espanyol que té una estàtua al National Statuary Hall, al Capitoli, lloc en el qual estan representats els personatges més il·lustres d'aquella nació. Es dóna la circumstància, a més, que cada estat pot proposar únicament dos personatges per ser immortalitzats en aquesta galeria, i el pare Serra va ser una de les dues propostes de l'estat de Califòrnia. D'altra banda, la ciutat de San Francisco va adquirir l'any 1932 la seva casa natal a Mallorca i des de 1958 fins a la creació de l'Associació d'Amics del Pare Serra, va ser la Societat de Pioners de Califòrnia la que se'n va encarregar de la conservació i l'administració. A més, el seu procés de beatificació, culminat el 25 de setembre de 1988, va ser iniciat l’any 1948 precisament a Monterrey.

El Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar el 14 de juny de 2012 la declaració de 2013 com a Any Juníper Serra.

El 19 d’octubre de 2012, el Govern de les Illes Balears va prendre l’acord pel qual es declara l’Any Juníper Serra 2013 en tot el territori de les Illes Balears i es creen els òrgans de representació i organització de la commemoració d’aquesta efemèride.

En aquest mateix sentit, el Congrés dels Diputats i concretament la Comissió de Cultura, en la seva sessió de dia 11 de desembre de 2012, aprovà la Proposició no de llei relativa a la commemoració del tercer centenari del naixement de fra Juníper Serra, on s'instava el Govern central, entre d’altres peticions, a col·laborar amb les institucions de Petra, de Mallorca i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com amb les universitats i associacions acadèmiques relacionades amb la vida i obra de fra Juníper Serra en la commemoració del seu tercer centenari.

Per últim, la Comissió  d’Assumptes Iberoamericans del Senat va aprovar per assentiment el passat 10  de gener de 2013, una declaració institucional sobre la commemoració del naixement de fra Juníper Serra, on es posava de manifest la rellevància que el seu suport i participació pot tenir en el bon desenvolupament de tots els actes commemoratius d’un personatge que representa, com pocs, els vincles històrics entre Espanya i Iberoamèrica.

De la mateixa forma, la cambra alta, a la sessió plenària de dia 6 de febrer de 2013, va aprovar la declaració institucional sobre la commemoració del tercer centenari del naixement de fra Juníper Serra, declaració institucional que neix de l’esmentada Comissió d’Assumptes Iberoamericans.

Feta l’exposició anterior i després que la Mesa del Parlament de les Illes Balears acordàs, a la sessió de 24 d’abril de 2013, atendre la petició del president de la Comissió organitzadora i del Comissionat autonòmic per a l’Any Juníper Serra, mitjançant la qual se sol·licitava la col·laboració d’aquesta cambra autonòmica, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió d'avui, dia 11 de juny de 2013, acorda el següent:

Acords: 

  • Commemorar el tercer centenari del naixement de fra Juníper Serra.
  • Col·laborar amb la Comissió Organitzadora per a l’Any Juníper Serra 2013 perquè a la seu del Parlament de les Illes Balears puguin tenir cabuda alguns dels actes inclosos al programa oficial “Any Juníper Serra 2013”.
  • Promoure l’agermanament i els vincles culturals entre les Illes Balears i Califòrnia.
  • Promoure durant el present any una visita de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears a la Casa Pairal i al Museu Juníper Serra de Petra, així com dur a terme una recepció oficial, per part d’aquesta Mesa, a l’esmentada Comissió Organitzadora de l’Any Juníper Serra 2103.
  • Per últim, el Parlament de les Illes Balears vol mostrar, amb la present declaració institucional, públicament la seva satisfacció pel fet que en el centenari del seu naixement, fra Juníper Serra continua sent un referent com balear que fou, per a l’estat nord-americà de Califòrnia, en ser precursor i fundador de ciutats tan importants com Los Angeles, San Francisco, San Diego i Sacramento.