Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No s'aprova la moció del Grup MÉS relativa a accions contra l'atur, la pobresa i la precarietat

11 de junio de 2013

Durant la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, el Grup Parlamentari MÉS ha defensat una moció relativa a accions contra l'atur, la pobresa i la precarietat que ha estat REBUTJADA per 31 vots en contra (Popular) i 23 a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits).

El diputat David Abril ha exposat el contingut de la iniciativa que, estructurada en cinc punts, ha proposat que el Parlament insti el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures següents:

  1. Concertar amb els agents socials un pla de xoc contra l’atur i la pobresa que contengui objectius específics de reducció de les taxes d’atur i accions concretes avaluables per assolir aquests objectius.
  2. Recuperar el SOIB com a eina fonamental, en el marc de les competències pròpies en matèria d’ocupació, per desplegar totes les accions necessàries per reduir de manera efectiva les taxes d’atur.
  3. Dedicar íntegrament el diferencial de dèficit positiu fruit de les negociacions de l’Estat a finançar accions concretes de lluita contra l’atur i la pobresa, tot garantint la percepció de la Renda Mínima d’Inserció a tota ciutadana o ciutadà de les nostres illes sense cap ingrés.
  4. Crear una Mesa per a la desestacionalització formada pels diferents departaments del Govern i els agents socials i econòmics que en el termini màxim de sis mesos elabori un pla de xoc contra l’estacionalització que contempli la millora del producte turístic lligada a l’ocupació de qualitat.
  5. Desplegar un pla específic d’Ocupació Jove amb accions concretes i objectius quantificables que a més de frenar l’emigració i l’exclusió social dels joves, generi oportunitats i emprenedoria mitjançant la col·laboració públicoprivada en sectors estratègics com la rehabilitació eficient, les noves tecnologies, la indústria cultural, l’economia social i l’economia verda.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una esmena d’addició, que ha estat defensada per la diputada Joana Barceló, qui ha proposat afegir al quart punt com a participants en la Mesa per a la desestacionalització, després, del "Govern", els "consells insulars".

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular ha intervingut Óscar Fidalgo, qui s’ha manifestat en contra de la moció.

Més informació ...