Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja la devolució del Projecte de llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

11 de junio de 2013

Rebutjades les dues esmenes de totalitat de devolució presentades pels grups Socialista i MÉS i, per tant, el projecte de llei pot continuar la seva tramitació parlamentària. La iniciativa legislativa exercida pel Govern autonòmic té per objecte establir els criteris bàsics per coordinar l’actuació de les policies locals a l’àmbit territorial de la CAIB.

A la sessió plenària ordinària celebrada avui matí, al punt final de l'ordre del dia, s'han substanciat el debat i les votacions de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Ambdues esmenes han estat REBUTJADES per 31 vots en contra (Popular) i 23 vots a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits).

Ara, el projecte de llei continuarà la tramitació parlamentària, els grups hi presentaran esmenes parcials i es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió Assumptes Institucionals i Generals per a l’aprovació  del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que, finalment, aprovarà o rebutjarà la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Debat de les esmenes

En primer lloc, la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialista ha estat exercida per Pilar Costa. El contingut de la inciativa de rebuig socialista “considera que aquest text no recull l'interès general de la ciutadania de les Illes Balears".

En segon lloc, el parlamentari Nel Martí ha defensat, per part del Grup Parlamentari MÉS, la retirada del projecte de llei perquè  "no respon als objectius de millorar la seguretat ciutadana, cobrir les necessitats dels ajuntaments i crear estabilitat laboral en el cos policial per a un correcte exercici de la seva funció”.

En torn incidental, per part del Govern de les Illes Balears, ha intervingut la consellera d'Administracions Públiques, Núria Riera, qui s'ha manifestat en contra de les esmenes de devolució presentades.

Finalment, pel Grup Parlamentari Popular, en torn en contra de les esmenes defensades, ha intervingut el diputat Fernando Rubio.

Objectiu de la iniciativa legislativa

El Consell de Govern aprovà la presentació d’aquest projecte de llei al Parlament dia 22 de febrer de 2013, impulsat des de la Conselleria d'Administracions Públiques. La iniciativa legislativa té per objecte establir els criteris bàsics per coordinar l’actuació de les policies locals a l’àmbit territorial de la CAIB. Els objectius bàsics d’aquesta norma són: la formació i el perfeccionament dels membres dels cossos de policies locals; la integració dels policies locals en un projecte comú de seguretat pública mitjançant l’associació dels municipis per a la prestació de serveis conjunts de policia local; i la regulació de diferents aspectes relacionats amb el funcionament d’aquests cossos de seguretat.