Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Queda dictaminada la Proposició de llei balear de caça i pesca fluvial

5 de julio de 2013

Ha estat dictaminada aquest matí, durant la sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. El proper tràmit parlamentari serà el debat i votació en sessió plenària extraordinària que, previsiblement, se celebrarà durant aquest mes de juliol.

Avui matí la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial ha dictaminat la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de setembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, després que els portaveus dels grups parlamentaris i diputats no adscrits hagin pogut defensar sengles esmenes.

Així doncs, la iniciativa legislativa, que ha estat exercida pel Consell de Mallorca, resta dictaminada per tal que, en sessió plenària extraordinària, sigui finalment aprovada o rebutjada. Al Ple que es convoqui es defensaran, debatran i votaran aquelles esmenes que, no havent estat aprovades en comissió o retirades, els seus proposants desitgin que continuïn vives.

Contingut de la iniciativa

Els aspectes més rellevants que preveu la iniciativa legislativa de caça i pesca fluvial són la regulació de les proves i la certificació d’aptitud per a la pràctica cinegètica, així com d'elements obligatoris per a l'obtenció de la llicència de caça i les causes d'exempció de les proves; la certificació de llicència de caça que serà vàlida per a tot el territori balear; l'augment de les sancions econòmiques per infraccions; i el fet que els refugis de fauna també podran obtenir la bonificació del 75% de la taxa que fins ara només es preveia per als vedats.També augmenten les superfícies mínimes per construir vedats, mentre que es mantenen les establertes per als refugis de fauna. A més, pretén recollir la possibilitat que, en les modalitats de caça sense armes de foc, els caçadors puguin anar acompanyats de menors de 14 anys, i la prohibició de disparar dins parcel·les d’hort i arbres fruiters en producció agrícola.

Recordam que la proposició de llei fou presa en consideració durant el Ple del passat 12 de març per 35 vots a favor (Popular i Antoni Pastor) i 22 abstencions (MÉS, Socialista i Margalida Font); i la seva defensa fou exercida a la sala de les Cariàtides per Catalina Soler, consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.