Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Queda dictaminat el Projecte de llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

9 de julio de 2013

Ha estat dictaminat aquest matí, durant la sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. El proper tràmit parlamentari serà el debat i votació en sessió plenària extraordinària que, previsiblement, se celebrarà durant aquest mes de juliol.

Avui matí la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals ha dictaminat el Projecte de llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, després que els portaveus dels grups parlamentaris (Pilar Costa -Socialista-, Nel Martí -MÉS-, Fernando Rubio -Popular-) i diputats no adscrits (Antoni Pastor i Margalida Font), hagin pogut defensar sengles esmenes.

Així doncs, la iniciativa legislativa, que ha estat exercida pel Govern de les Illes Balears, resta dictaminada per tal que, en sessió plenària extraordinària, sigui finalment aprovada o rebutjada. Al Ple que es convoqui es defensaran, debatran i votaran aquelles esmenes que, no havent estat aprovades en comissió o retirades, els seus proposants desitgin que continuïn vives.

L'objecte d'aquesta Llei és establir els criteris bàsics per coordinar l'actuació de les policies locals en l'ambit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de la seva dependència de les autoritats municipals, de conformitat amb el que preveuen l'article 30.19 de l'Estatut d'autonomia i l'article 39 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de marc, de forces i cossos de seguretat.