Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Demà se celebraran tres sessions plenàries extraordinàries

15 de julio de 2013

A partir de les 11,00 hores i successivament, es debatran i votaran tres textos legislatius. Abans es reunirà la Diputació Permanent per adoptar un acord sobre la proposta dels grups parlamentaris Socialista i MÉS de convocar una nova sessió plenària extraordinària.

Demà dimarts, el Parlament celebrarà tres sessions plenàries extraordinàries, durant les quals es debatran i votaran tres textos legislatius: un decret llei, una proposició de llei i un projecte de llei. Així ho ha acordat avui matí la Junta de Portaveus.

La primera de les sessions s’iniciarà a les 11,00 hores i les altres dues s’aniran celebrant successivament un cop conclòs l’ordre del dia de cadascuna.

A la primera sessió es procedirà al debat i la votació del Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament.

Un cop finalitzada, se n'iniciarà una segona durant la qual es procedirà al debat i la votació de la Proposició de llei, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives.

Finalitzarà la jornada de sessions plenàries amb el debat i la votació del Projecte de llei, de coordinació de policies locals de les Illes Balears.

Reunió de la Diputació Permanent

Abans de l'inici de la primera sessió plenària, el mateix dimarts, a les 10,00 hores, es reunirà la Diputació Permanent, per adoptar un acord sobre la proposta d'una nova convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 23 diputats adscrits als grups parlamentaris Socialista i MÉS, amb un  ordre del dia determinat.