Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a negociar amb el Govern de l'Estat una nova llei de finançament autonòmic

1 d'octubre de 2013

El Parlament  ha  aprovat  per unanimitat, instar el Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat  una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui un sistema de finançament que històricament s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears.

 

La defensa de la iniciativa l’ha exercida el diputat popular Antoni Camps, que ha acceptat  una de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari MÉS al punt 2 de la iniciativa.

S’ha aprovat també una de les  esmenes  presentades  pel Grup Parlamentari Socialista,  per 52 vots a favor i 5 abstencions (GP MÉS),  que insta el Govern a negociar la millora de l'actual sistema de finançament autonòmic i a reclamar-li l’aplicació de tots els acords actuals lligats a aquest.

 Contingut de la iniciativa aprovada:  

1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al Govern de les illes Balears en la seva constant reivindicació d’una millora substancial en el finançament de la nostra comunitat autònoma i insta el Govern central a treballar per tal que les Illes Balears aconsegueixin de l’Estat un finançament per càpita que estigui, com a mínim, en la mitjana nacional

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat una nova llei de finançament de les comunitats autònomes que modifiqui un sistema de finançament que històricament s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears felicita el Govern de les Illes Balears i en particular el seu president per haver aconseguit el compromís del Govern de l’Estat de pagament de 92 milions d’euros dins l’any 2013, corresponent al conveni de carreteres, un import que el govern del Sr. Rodríguez Zapatero es va negar a pagar i el govern del Sr. Francesc Antich a reclamar, a pesar d’haver-hi dues sentències judicials favorables.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat la millora de l’actual sistema de finançament autonòmic i a reclamar-li l’aplicació de tots els acords actuals lligats a aquest.