Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada la proposició relativa a suport als directors dels centres de secundària de Menorca cessats per la Conselleria

1 d'octubre de 2013

El darrer punt de l’ordre del dia d’avui ha estat la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suports als directors del centres de secundària de Menorca cessats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, ha defensat la iniciativa la diputada, Cristina Rita.

 Per defensar les seves esmenes han intervingut pel  Grup Més el diputat Nel Martí i pel Grup Popular la diputada, Margalida Prohens

 Exhaurit el debat la diputada socialista, ha acceptat la esmena del Grup Més i no la del Grup Popular i la PNL ha estat REBUTJADA per 33 vots en contra (GP Popular) i 23 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS i Margalida Font, Antoni Pastor).

 

 

Més informació ...