Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció socialista relativa a lloguer d'habitatges per a ús turístic

29 d'octubre de 2013

La iniciativa pretenia instar el Govern de les Illes Balears a modificar la Llei 8/2012, de turisme, per regular els lloguers turístics de tots els d’habitatges que es comercialitzen i promocionen a canals d'oferta turística.

Durant la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, el Grup Parlamentari Socialista ha defensat una moció relativa a lloguer d’habitatges per a ús turístic que ha estat rebutjada per 34 vots en contra (GP Popular) i 25 a favor (GP MÉS, GP Socialista i diputats no adscrits).

La diputada Isabel Maria Oliver ha exposat el contingut de la iniciativa que pretenia instar el Govern de les Illes Balears a modificar la Llei 8/2012, de turisme, per regular els lloguers turístics de tots els d’habitatges que es comercialitzen i promocionen a canals d'oferta turística, de manera que aquesta oferta d'allotjament a les Illes Balears es pugui dur a terme de forma legal i que contengui, com a mínim, els següents aspectes:

1. Estar inscrit al corresponent Registre administratiu d’habitatges d'ús turístic, amb la finalitat, entre d'altres, de facilitar la corresponent tributació fiscal.

2. Acreditar estar en possessió de la cèl·lula d'habitabilitat.

3. Acreditar que l’habitatge té subscrita una assegurança específica per a aquest ús, en qualsevol cas, de responsabilitat civil.

4. Acreditar que l’habitatge té més de cinc anys d’antiguitat.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut David Abril qui s’ha manifestat a favor de la iniciativa; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, ho ha fet Lourdes Bosch, qui s’hi ha manifestat en contra.

Més informació ...
Documents