Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova la iniciativa per instar la 'readmissió dels directors d'instituts de secundària cessats i expedientats'

12 de noviembre de 2013

La PNL exercida el Grup MÉS proposava, entre altres qüestions, que el Parlament donàs suport als directors cessats, així com als respectius consells escolars i comunitats educatives a més d' instar el Govern a fer efectiva la seva immediata readmissió.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per 32 vots en contra (GP Popular) i  25 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS i diputats no adscrits), la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a la readmissió dels directors d'instituts de secundària cessats i expedientats.

Contingut de la iniciativa

La proposició no de llei, que ha estat defensada pel parlamentari Nel Martí, ha proposat al Ple del Parlament aprovar els punts següents:

1- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport als directors cessats, així com als respectius consells escolars i comunitats educatives.

2- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears a fer efectiva la seva immediata readmissió.

3- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació a respectar, tal i com marca la llei, les competències dels consells escolars dels centres i, per tant, a acceptar, de forma democràtica, les seves decisions.

4- El Parlament de les Illes Balears insta la consellera d'Educació a recuperar el clima de diàleg necessari per tal que els centres escolars puguin centrar tots els seus esforços a desenvolupar amb normalitat la seva tasca educativa.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Cristina Rita, qui s'ha manifestat a favor de la iniciativa; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, ho ha fet Ana María Aguiló, qui no ha donat suport a la iniciativa del Grup MÉS.

Més informació ...