Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Demà comença el Ple de debat i votació del Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2014

16 de diciembre de 2013

De les 602 esmenes parcials inicialment presentades, 578 es mantenen vives per al debat que se celebrarà demà i passat demà.

Demà dimarts, a partir de les 10.00 hores, el Parlament iniciarà la sessió plenària on es debatrà i votarà el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2014. Abans, però, els grups parlamentaris Popular i Socialista formularan sengles preguntes orals al conseller de salut, que foren ajornades a la sessió de la setmana passada.

De les 602 esmenes parcials (a l’articulat i a  les seccions) presentades inicialment al projecte de llei, se'n mantenen per al seu debat en plenari 578: 366 (Socialista), 170 (MÉS), 17 (Antoni Pastor) i 25 (Margalida Font).Són aquelles que, havent estat defensades i votades en comissió i no incorporades al dictamen, els grups parlamentaris i els diputats no adscrits han mantingut per al seu posterior debat plenari, que està previst que se celebri aquest dimarts i dimecres, en horari de matí, horabaixa i vespre: Durant la tramitació del projecte en  ponència, foren aprovades 15 esmenes (totes del Grup Popular) i retirades 6 (5 del Grup Socialista i 1 del Grup MÉS); mentre que en comissió en foren aprovades 2 transaccionades (del Grup Socialista i del Grup MÉS, respectivament) i 1 fou retirada (GP Socialista).