Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Validat el Decret llei que permet a Menorca reglamentar noves tipologies d'habitatges per a comercialització turística

19 de diciembre de 2013

El Ple del Parlament ha aprovat la modificació de l'article 52 de la Llei del turisme de les Illes Balears.

En el sisè i darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, s'ha procedit al debat i la votació del Decret llei 6/2013, de 29 de novembre, pel qual es modifica l'article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

Segons el seu articulat, el decret té per objecte permetre que el Consell de Menorca pugui establir reglamentàriament altres tipologies d'habitatges en què es permeti la comercialització d'estades turístiques, sense que en cap pas no es pugui dur a terme la comercialització en edificis plurifamiliars o adossats sotmesos al règim de la propietat horitzontal.

El conseller de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, Carlos Delgado, ha intervingut per fer l'exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

En torn a favor de la iniciativa legislativa del Govern han intervingut Lourdes Bosch i Santiago Tadeo, del Grup Parlamentari Popular; mentre que en torn en contra s'hi han manifestat, pel Grup Parlamentari Socialista, Damià Borràs i, pel Grup Parlamentari MÉS, Nel Martí.

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació, i el decret llei ha quedat validat per 32 vots a favor (GP Popular) i 25 abstencions (GP Socialista, GP MÉS i diputats no adscrits). 

Se n'ha sol·licitat la tramitació com a projecte de llei i ha estat rebutjada per 32 vots en contra (GP Popular) i 25 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS i diputats no adscrits).

Més informació ...