Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de cans d'assistència

11 de febrero de 2014

Aquesta llei, que ha estat aprovada amb l'acord de tots els grups parlamentaris i dels diputats no adscrits, pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitats sensorials i de mobilitat, amb el suport de cans especialment ensinistrats per ajudar-los en les activitats de la vida quotidiana.

Aquest matí el Ple del Parlament ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans relatiu al Projecte de llei de cans d’assistència, amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris i dels diputats no adscrits.

La presentació i la defensa del projecte de llei l’ha exercida la consellera de Família i Benestar Social, Sandra Fernández.

A continuació, s’ha procedit a la fixació de posicions per part dels grups parlamentaris, i tots han donat suport a la iniciativa legislativa presentada. En aquest sentit han intervingut els portaveus: Conxa Obrador (Socialista), Fina Santiago (MÉS) i María José Bauzá (Popular).

Un grup de persones amb discapacitats sensorials i de mobilitat que utilitzen el suport de cans per a la seva activitat diària, han assistit com a públic al Ple per escoltar en directe el debat del projecte de llei. Instants abans de l'inici del debat de la iniciativa legislativa, la presidenta del Parlament, Margalida Durán, els ha saludat i els ha agraït l'assistència al plenari.

Contingut bàsic de la llei

El Consell de Govern aprovà la presentació d’aquest projecte de llei al Parlament dia 28 de febrer del 2013, impulsat des de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.

L’objectiu d’aquesta llei és reconèixer i garantir el dret d’accedir, circular i romandre d’aquelles persones que, per qualsevol tipus de discapacitat, són auxiliades per cans d’assistència. Així mateix, estableix els drets i les obligacions dels usuaris, regula les activitats de control d’aquests animals i estableix les condicions mínimes que ha de tenir un centre d’ensinistrament. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació els cans utilitzats en l’activitat de teràpia assistida.

Els cans d’assistència són els que han estat ensinistrats per centres especialitzats i oficialment reconeguts per a l’acompanyament, la conducció, l’ajuda i l’auxili de les persones amb discapacitat. Els tipus de cans que inclou la llei són:

- Ca de guia: orienta una persona amb discapacitat visual, ja sigui total o parcial, o una persona que a més d’una discapacitat visual té una discapacitat auditiva.

- Ca de senyalització de sons: avisa les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i els n’indica l’origen.

Ca de servei: presta ajuda a les persones amb discapacitat física que no es poden valer per elles mateixes en les activitats de la vida diària, tant en l’entorn privat com en l’extern.