Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració una iniciativa per modificar la Llei municipal i de règim local

25 de febrero de 2014

La iniciativa legislativa presentada pel Grup MÉS no continuarà la seva tramitació parlamentària.
El Ple del Parlament no ha pres en consideració per 32 vots en contra (GP Popular) i 24 vots a favor (GP MÉS, GP Socialista i Margalida Font) una proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificar la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears.

La defensa de la iniciativa legislativa l’ha exercida el diputat Miquel Àngel Mas, mentre que, en torn de fixació de posicions, han intervingut Pilar Costa (Socialista), qui s’hi ha manifestat a favor, i Fernando Rubio (Popular), qui s’hi ha expressat en contra.

El contingut de la iniciativa legislativa pretenia afegir un apartat, el quart, a l'article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb la següent redacció: "4. Les sessions públiques poden ser enregistrades pel públic assistent, els mitjans de comunicació o els mateixos participants. La difusió de dits enregistraments s'atendrà a la normativa de caràcter general dels actes públics, sense que s'hi puguin establir limitacions addicionals."

 

Més informació ...