Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de l'Estat a rebaixar l'IVA cultural i del material escolar

4 de marzo de 2014

La petició de l'IVA súper reduït per a aquests productes ha estat aprovada per assentiment de tots els grups parlamentaris i diputats no adscrits.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris i diputats no adscrits instar el Govern de l'Estat a rebaixar  l'IVA cultural i del material escolar fins al 4%. La iniciativa ha estat  presentada pel Grup Parlamentari Socialista i ha estat defensada per la diputada Esperança Marí.

Durant el debat, el Grup Parlamentari MÉS, amb la intervenció del diputat Nel Martí, ha formulat una esmena de modificació de la iniciativa, que ha estat acceptada pel grup proposant, per ampliar i precisar la proposició respecte del material escolar:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a establir de forma immediata l’IVA súper reduït del 4% a tots els béns i serveis culturals així com al material escolar”.

L’esmena no ha estat acceptada pel grup proposant.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut la diputada Ana María Aguiló, qui s’ha manifestat a favor de la iniciativa socialista.

Més informació ...