Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a establir el Programa de Garantia Juvenil.

11 de marzo de 2014

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat instar el Govern de les Illes Balears a complir amb les recomanacions del Consell d'Europa de 22 d’abril de 2013 i del Pla Nacional de Garantia Juvenil aprovat el desembre de 2013 per a l’establiment urgent, a la nostra comunitat autònoma, del Programa de Garantia Juvenil, que va inclòs dins el Pla d’Ocupació de les Illes Balears que s’ha de presentar al Parlament en un termini no superior als tres mesos.

L'acord aprovat prové d'un punt  de la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista i defensada per la diputada Joana Barceló, relativa a la política del Govern i concertació social, que ha estat esmenat pel Grup Popular, per la diputada Margalida Prohens.

 

La resta de punts de la iniciativa han estat rebutjats per 31 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista, Margalida Font).