Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova rebutjar l'avantprojecte de llei orgànica de protecció al concebut

18 de marzo de 2014

Entre altres punts d’una moció socialista, relativa a política general en matèria de salut sexual i reproductiva.

Abans de l’inici de la sessió, el Ple ha guardat un minut de silenci per la mort, presumptament per violència domèstica, d’Olha Yuriyiuna.

La moció ha estat defensada pel diputat Vicenç Thomàs, i proposava, entre altres punts, instar el Govern a “incrementar el pressupost, els recursos i les activitats per desenvolupar l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva a les Illes Balears; a garantir l’accés a les dones als mètodes anticonceptius de darrera generació; a garantir l’accés als tractaments a la reproducció assistida sense discriminació; a garantir el dret de les dones a decidir la interrupció voluntària de l’embaràs en els terminis que marca la llei 2/2010; i a retirar l’avantprojecte de llei  de protecció al concebut”.

La diputada Catalina Palau, del Grup Parlamentari Popular, ha defensat esmenes amb les quals proposava l’addició de l’expressió “en compliment de la normativa vigent” en diferents punts de la moció;  Fina Santiago, del Grup Parlamentari MÉS, ha defensat una esmena in voce i ha manifestat el suport del seu grup a la iniciativa. Ambdues esmenes han estat acceptades pel grup proposant.

Finalment, la iniciativa ha estat rebutjada en votació separada: el punt 7 per 31 vots en contra (Popular i Antoni Pastor) i 22 favor (Socialista, MÉS i Margalida Font).

La resta de punts per 30 vots en contra (Popular)  i 24 a favor(Socialista, MÉS, Antoni Pastor i Margalida Font).

 

Més informació ...