Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a adoptar mesures per regular i impulsar el mecenatge cultural

18 de marzo de 2014

La proposició no de llei ha estat aprovada per tots els grups parlamentaris i diputats no adscrits, amb la incorporació de tres esmenes.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular i defensada pel diputat Óscar Fidalgoper la qual el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures oportunes a fi de regular els beneficis aplicables al mecenatge cultural realitzat per persones físiques o jurídiques subjectes a la normativa tributària de les Illes Balears.

També s'ha aprovat la incorporació de tres esmenes dels grups de l'oposició. Dues del Grup Socialista en el sentit de donar suport a desenvolupar una llei de mecenatge i d'instar el Govern balear a estimular entre els ciutadans d’aquesta comunitat el mecenatge, "tant i més en uns moments en què els recursos institucionals són limitats"; i una del Grup MÉS que insta el Govern de les Illes Balears "perquè qualsevol mesura específica de la comunitat autònoma de les Illes Balears destinada a incentivar el mecenatge cultural sigui elaborada amb la participació dels sectors implicats".

Les dues esmenes que no han estat acceptades pel grup proposant, que han estat defensades pels diputats Lluis Maicas (Socialista) i Nel Martí (MÉS), feien referència a instar el Govern balear a "crear una comissió per estudiar i redactar una llei de mecenatge adequada a la nostra realitat i d'acord amb les lleis que vigeixen a l'Estat" i “a promoure mesures especials per al mecenatge de creacions culturals i artístiques que utilitzin la llengua catalana com a suport de creació i/o de comunicació”.

 

Més informació ...