Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja la creació d'una ponència per aconseguir un nou model econòmic

1 d'abril de 2014

L'esmena de modificació formulada pel  Grup Popular no ha estat acceptada

 El Ple del Parlament ha rebutjat, per 34 vots en contra (Popular) i 24 a favor (Socialista, MÉS i Margalida Font), aprovar la creació d'una ponència de treball al si de la Comissió d'Economia  per treballar  per un pacte social per a un nou  model econòmic per als propers 10 anys.

La moció, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, ha estat defensada  pel diputat Miguel Àngel Mas, que proposava un full de ruta dins la ponència de treball “d’avaluació i consideració de l’actual model econòmic, amb audiències, actors econòmics, socials i acadèmics, i elaboració de conclusions i propostes d’actuacions en un termini de sis mesos”.

El diputat Francisco Mercadal, del Grup Parlamentari Popular, ha defensat  una esmena de modificació de tot el contingut amb els termes següents: “La constatació del correcte diagnòstic fet pel Govern de les Illes Balears per a la recuperació econòmica, a seguir treballant des del diàleg, la seguretat jurídica i el rigor, i a continuar fent feina per a la recuperació econòmica  de les Illes Balears”. No ha estat acceptada pel grup proposant.

Finalment, Marc Pons, del Grup Parlamentari Socialista, ha afegit un nou punt a la iniciativa, que sí ha estat  acceptat pel grup proposant: “emprendre les accions necessàries  per derogar la llei per la qual se suspèn indefinidament el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears”.