Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la proposició de llei de modificació de la Llei del Consell Consultiu

8 d'abril de 2014

La iniciativa legislativa presentada pel Grup Parlamentari Socialista no continuarà la seva tramitació parlamentària.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració per 33 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista, Margalida Font i Antoni Pastor), la proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes  Balears.

La defensa de la iniciativa legislativa l’ha exercida la diputada Lourdes Aguiló, mentre que, en torn de fixació de posicions, han intervingut  Nel Martí (MÉS), qui s’ha manifestat a favor de la iniciativa, i Fernando Rubio (Popular), qui s'hi ha posicionat en contra.

Contingut de la iniciativa legislativa

La proposició de llei argumentava que  "el nostre Estatut d'Autonomia no crea cap  òrgan de garanties estatutàries, per a la defensa jurídica de normes que s'hi contenen, de manera que qualsevol norma en rang de llei que vulneri o atempti contra les presivions estatutàries no té cap més defensa que les previstes  per la defensa constitucional: recursos d'incostitucionalitat o qüestions de constitucionalitat, davant el tribunal Constitucional".

També considerava  que  "la legitimació per a la formulació d'aquests recursos és  molt restrictiva, perquè l'any 1978, en què fou elaborada la Constitució, les comunitats autònomes no existien i no es va preveure cap legitimació per permetre a les minories parlamentàries de les comunitats autònomes disposar de la possibilitat de dirigir-se al Tribunal Constitucional ni a cap altre òrgan amb competència per a la defensa  de l'Estatut d'Autonomia, quan una norma amb rang de llei autonòmica vulnera les seves previsions".

Finalment determinava que "ni tan sols els és permès  sol·licitar dictamen del Consell Consultiu, que és el superior òrgan de consulta  de la comunitat autònoma, en cas que pensin que una llei, un decret legislatiu o un acte parlamentari contravé l'Estatut d'Autonomia o la Constitució".