Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració institucional relativa a drets humans i referèndum al Sàhara Occidental

15 d'abril de 2014

Els drets humans han de constituir un component essencial del mandat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO), de cara a la seva propera renovació l'abril de 2014.

Davant les constants denúncies de violacions i abusos dels drets humans a la regió del Sàhara Occidental i tenint en compte que la MINURSO és una de les poques missions de manteniment de la pau de l'ONU que no té component de drets humans, el Parlament de les Illes Balears considera d'extrema importància que s'adopti una resolució en aquest sentit en el si del Consell de Seguretat.

Alternativament, el Parlament de les Illes Balears considera que el Consell de Seguretat podria sol·licitar a l'Alt Comissionat de drets humans el desplegament d'observadors de drets humans en el Sàhara Occidental i en els campaments de refugiats de Tindouf (Algèria), on actualment no hi ha cap organització independent de drets humans.

Aquesta decisió representaria una passa important per abordar les violacions dels drets humans en el Sàhara Occidental. Serviria per aportar informació fiable i independent sobre la situació actual dels drets humans, que jugaria un paper clau en la documentació de les violacions de drets humans que d'una altra forma quedarien sense documentar, i impediria acusacions no fonamentades en altres casos.

El Parlament de les Illes Balears constata que la falta d'observadors independents a la regió exposa la població a sofrir abusos. Així, aquesta cambra és conscient, a més, que el Govern espanyol s'ha declarat en diverses ocasions a favor de dotar la MINURSO d'un mandat de vigilància de drets humans.

Per això, el Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern d’Espanya que es comprometi a defensar de manera ferma i proactiva la necessitat d'introduir un component de drets humans en el mandat de MINURSO, de cara a les negociacions que tindran lloc sobre la renovació del seu mandat el mes d'abril.