Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament demana prohibir projectes d'hidrocarburs a la mar que puguin afectar espais protegits o zones turístiques

15 d'abril de 2014

Amb aquesta finalitat s'ha aprovat per unanimitat instar el Govern d'Espanya a modificar la Llei del sector d'hidrocarburs.

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat durant la sessió ordinària celebrada aquest matí constatar la necessitat d'establir límits a la lliure iniciativa empresarial del sector d'hidrocarburs que regula la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, i instar el Govern d'Espanya a modificar la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, en el sentit de prohibir tots aquells projectes d'investigació, exploració, prospecció o explotació d'hidrocarburs a la mar que puguin afectar espais protegits o zones especialment turístiques.

La iniciativa, que ha estat presentada pel Grup Parlamentari Socialista i defensada pel diputat Joan Boned, ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris i dels dos diputats no adscrits de la cambra autonòmica.

També s'han aprovat per unanimitat dues de les tres esmenes d'addició formulades pel Grup MÉS i defensades per David Abril, per instar el Parlament europeu i els eurodiputats/des balears a proposar una revisió de la recent modificació de la Directiva 2011/92/UE que exclou el fracking marí de l'obligatorietat d'avaluacions d'impacte ambiental, i instar la Comissió Europea a revisar en l'àmbit de les seves prioritats per a 2014 l'anomenada "extracció segura d'hidrocarburs no convencionals", que emmascara les prospeccions petrolíferes.

Pel Grup Parlamentari Popular ha intervingut Miquel Àngel Jerez, qui ha donat suport a la iniciativa socialista i a les esmenes del Grup MÉS a excepció de la de fer front comú amb la comunitat de les Illes Canàries. 

Més informació ...