Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no instarà la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a tancar els expedients oberts als directors d'instituts de secundària

15 d'abril de 2014

La iniciativa socialista també sol·licitava "reiniciar immediatament una negociació real amb el Comitè de Vaga dels Docents que s'encamini de manera efectiva a posar fi al conflicte existent en el sector educatiu".

El Ple del Parlament ha rebutjat per 33 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits), una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista i defensada per la diputada Cristina Rita, mitjançant la qual es proposava, entre altres punts, instar a tancar els expedients oberts als directors d'instituts de secundària de les Illes Balears.

La cambra també ha rebutjat instar "a no obrir cap expedient més, ni a l'equip directiu ni al professorat dels centres docents, en l'exercici dels seus drets fonamentals com són el d'expressió o el de vaga", a expressar suport i solidaritat al director de l'IES de Marratxí, a reiniciar immediatament una negociació amb el Comitè de Vaga dels Docents per acabar amb el conflicte existent en el sector educatiu i a rebutjar "l’actitud de provocació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que significa l’obertura d’expedient sancionador al director de l’IES de Marratxí, en el marc del conflicte amb la comunitat educativa".

Durant el debat, en torn de fixacions de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, han intervingut Nel Martí, qui s’hi ha manifestat a favor, mentre que pel Grup Parlamentari Popular ho ha fet Ana María Aguiló, qui s'ha expressat en contra de la iniciativa.

 

Més informació ...